Divine Breathing

Hengittäen vapauteen

Divine Breathing! Yksilösessio

Divine Breathing -yksilösessiossa (keho- ja hengitysterapiassa) vapautetaan kehoon kertynyttä jännitystä, väsymystä ja levottomuutta hengityksen, pehmeän ja läsnäolevan kosketuksen sekä kehon luonnollista purkautumista tukevien liikkeiden ja harjoitusten kautta. Hoitohetki kunnioittaa asiakkaan omaa tilaa ja tahtisuutta. Tunteita saattaa purkautua, mutta yhtä lailla hoitohetki voi olla hyvin hiljainen ja syvävirtauksissa vaikuttava.

Divine Breathing -yksilöohjauksessa yhdistyvät erilaisten kehoterapioiden menetelmät, joilla vapautetaan syväkudoksissa, nivelissä ja hermostossa olevia jännityksiä. Erilaiset hengitystekniikat ja bioenergeettiset harjoitukset yhdistettynä tiedostavaan, syvältä avaavaan kosketukseen, auttavat kehoa vapautumaan kehoon jähmettyneistä energioista, jotka aiheuttavat erilaisia fyysisiä, mielen ja tunnepuolen vaivoja, kuten stressiä, hengitysvaikeuksia, sydämen rytmihäiriöitä, ahdistuneisuutta, unihäiriöitä jne.

Keho on valtavan viisas kokonaisuus, joka suojelee meitä kaikin keinoin, jottei meidän tarvitsisi tuntea kipua, vaikeita tunteita tai hankaluutta. Hengityksenpidätyksellä olemme oppineet kontrolloimaan itseämme ja tukahduttamaan tunteitamme. On vain ajan kysymys, koska fyysinen kunto, mielenrauha ja voimavarat alkavat hiipua. Hengityksellä on suora vaikutus tunteisiin ja kehon energiavarantoihin. Kun alamme hengittää, tunnepanssarit pehmenevät ja hengitys alkaa kulkea vapaammin. Sen myötä myös sisäelinten tehtävä helpottuu, joka puolestaan vaikuttaa energiatason nousuun.

Toisinaan hoitohetki saattaa nostaa pintaan vahvojakin tunteita. Hoidon tarkoitus ei suinkaan ole väkisin kaivaa esiin vanhoja muistoja ja uudelleenelää niiden tuottamaa tunneperäistä tuskaa, mutta hoito saattaa joskus nostaa pintaan voimakkaitakin tunteita. Tällöin tunnepurkausta tuetaan ja lempeästi kannatellaan, kunnes hermosto on valmiimpi rentoutumaan. Aina ei tunteita edes liiku, vaan hoito voi olla hyvinkin kehollinen tai energeettinen. Keho saattaa vapautua lukkiutuneesta energiasta vahvemman tärinän, hienovaraisen värinän tai liikkeen kautta. Olipa vapautuminen tunteita liikuttavaa tai ei, joka tapauksessa lukkiutunut energia pääsee usein liikkeelle ja kokonaisuutemme pääsee luomaan uusia, aiempaa eheämpiä ratoja kehon ja mielen sekä tunteiden välille.

Joskus tunteita saattaa nousta pintaan vasta jälkikäteen. Olipa kokemus mikä hyvänsä, hoito nostaa usein pintaan oivalluksia itsestä, omista tarpeista ja tämän hetkisestä todellisesta tilasta. Eheytymistä tapahtuu juuri sillä tasolla kuin hoidettavan omalle kokonaisuudelle on parasta.

Jokaisen tunteen hyväksyminen ja niiden läpieläminen – olivatpa ne mukavia tai haastavia –  lopulta vapauttavat jotain aidompaa luontoa itsessä. Kun lukkiutunut energia, tukehdutetut tunteet, saavat vapautua ja lähteä esteettömämpään virtaukseen, keho ja mieli rentotutuvat. Lempeällä ohjauksella aletaan hiljalleen ymmärtää myös, mitä kehollisesti on  tapahtumassa, kun tunne lähtee liikkeelle.

Kun ihminen alkaa tulla enemmän tietoiseksi omista tunteistaan, mitä ennen tunnevyöryä tapahtuukaan ja miltä kehotuntemukset siinä hetkessä tuntuvat, tunteiden kannattelu ja säätely alkavat saada enemmän sijaa omassa arjessa.

Joskus jo yhden hoitokerran, mutta yleensä useampien hoitokertojen jälkeen ymmärrys itsestä ja todellisista tarpeista kasvaa – ja, hiljalleen myös uskallus sanoittaa niitä ääneen alkaa todentua. Hoitojen myötä voimavarat lisääntyvät, ajatukset selkiintyvät ja tämän myötä myös todellinen sisäinen vahvuus ja herkkyyys voivat luontevasti löytää tiensä yhteen ja tanssia samassa kehossa yhtä vahvoina ja herkkinä. Ja, kun kaikki puolet meissä saavat tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja kannatelluiksi, alkaa niitä lopulta itsekin ymmärtää, arvostaa ja juhlistaa. Prosessin myötä alkaa hiljalleen todellisemman, häpeilemättömän, itsen esiin astuminen tapahtua. Tällöin muutos kohti omaa, yksilöllistä, polkua voi alkaa kirkastua.

Lämpimästi tervetuloa kohtaamaan itseäsi ja vapautumaan omaan voimaasi hengityksen ja kehollisen työskentelyn kautta – löytämään oman kehosi pyhyys ja luonteva yhteys siinä asuviin voimavaroihin.

Hoito tapahtuu pääosin leveällä hoitopöydällä maaten omiin mukaviin vaatteisiin pukeutuneena.

Hoito ei sovellu akuutissa tilassa oleville mielenterveyspotilaille tai hiljattain psykoosissa olleille eikä myöskään vahvoja huumeita tai lääkkeitä käyttäville henkilöille. Mikäli taustalla on em. elämäntilanteita, mutta koet olevasi kuivilla ja halukas kokeilemaan työskentelyä, voit ottaa yhteyttä ja sovitaan soittoaika.