Divine Breathing!

Hengittäen Vapauteen

Mitä on syvähengitys?

 

Syvähengitys on yksinkertainen menetelmä, jolla voi auttaa itseään vapautumaan fyysisistä jännitystiloista, mielen lukoista ja kytkeytymään laajemmin omiin tunteisiin. Syvähengityksen kautta voi löytää syvempää rentoutta ja nautintoa omaan olemiseen, luonnollisempiin vuorovaikutustilanteisiin ja aidompiin ihmissuhteisiin.

Aktiivinen syvähengitys

Aktiivisessa syvähengityksessä hengitys tapahtuu avoimen suun kautta, pikkuhiljaa hengitysrytmiä nopeuttaen ilman sisään- ja uloshengityksen väliin jääviä taukoja. Pikku hiljaa tämä nopea sisään- ja uloshengitys alkaa näyttää, missä kohtaa kehoa energiavirtaukset ovat tukossa.

Bioenergetiikan teoriassa ajatellaan, että sekä tunne-elämän ja sielunelämän että fyysisen elämän vaikeudet, jopa neuroosit ja fyysiset tauditkin, johtuvat näistä elämänenergian virtausta estävistä tukoksista. Syvähengityksellä, liikkeellä ja tunteen ilmaisulla voidaan hieroa auki näitä patoumia, joka puolestaan auttaa luomaan kehoon terveemmän enerigavirtauksen ja parantamaan erilaisia vaivoja. (”Oletko lukossa? Pura voimavirtasi”, Lehtinen, 1983, s. 8-9), .

Syvähengityksellä leivomme siis auki koko psykosomaattisen järjestelmän jumeja, vapautamme tunteita, jotka juuri tässä hetkessä kaipaavat tulla ulos kehosta ja purkautua voimavirraksi. Mutta miksi? Jotta kehomme ei jähmettyisi paikalleen, jotta kehomme ei sairastuisi, vaan elämänenergia virtaisi meissä nautinnollisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Jotta voisimme löytää aidomman paikan, josta toimia, jotta voisimme riisua yltämme suojaavat naamiot, jotta voisimme olla heitä, joita todellisuudessa olemme.

Hengitys voi viedä meitä myös kiehtoville sisäisille näkymatkoille, kun koputtelemme seuraavien kerrosten ovia – miten milloinkin: lempeästi tai voimakkaasti, joka kerta kuitenkin turvallisessa ja luottamuksellisessa hengessä.

Kaiken työskentelyn lähtökohtana on tulla tietoisemmaksi omista lukkiutuneista tunteistaan, joilla ei edes tarvitse olla tarinoita, vaan antaa aidoille kokemuksille tilaa näkyä ja kuulua sekä vapautua niiden manipuloivasta luonteestaan, siirtyä kohti inspiraatiota, luottamusta ja vapaampaa olemisen ja elämisen tilaa. Oppia nauttimaan elämästä!

Hengityksen moninaisuus

Vanhoissa henkisissä perinteissä, kuten esim. joogassa, tantrassa, taolaisuudessa ja zenbuddhalaisuudessa ajatellaan, että tietoinen hengittäminen on avain hyvinvointiin ja henkiseen täyttymykseen. Jokaisessa perinteessä käytetään lukematon määrä erilaisia hengitystekniikoita, joilla voidaan laajentaa tietoisuutta, aktivoida ja energisoida kehoa ja ajattelun kirkkautta, mutta myös rauhoittaa, tasapainoittaa ja rentouttaa koko somaattista keho-mielijärjestelmää.

Syvähengityksen fysiologiset vaikutukset

Lempeän voimakas syvähengitys on fysiologisesti hyvin parantavaa ja eheyttävää: pallean nouseva ja laskeva liike vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Liike hieroo sisäelimiä, poistaa kehosta kuonaa ja parantaa verenkiertoa, ja jo tällaisena yksinkertaisena tapahtumana parantaa hapen saantia mikroverenkierron tasolla aina syväkudoksissa asti.

Pallean aikaansaama aaltomainen hengitysliike hieroo keuhkoja, sydäntä ja kateenkorvaa, joka vahvistaa immuunijärjestelmää. Hengitys aiheuttaa värähtelyä myös niskassa, hartioissa, päässä, kasvoissa, käsivarsissa ja sillä tavoin vapauttaa niistä erilaisia jännityksiä. Tätä kutsutaan bioenergetiikaksi. Hengitys kaikkinensa on erityisen tärkeää sydän- ja versisuoniperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä (”Voimaa hengityksestä – matkalla rakkauteen, iloon ja terveyteen”, Devapath, s. 46-47) .

Syvähengitys vs. urheilusuorituksen aikaansaama hengitys

Miten syvähengityksen vaikutukset sitten poikkeavat urheilusuorituksen jälkeisestä tilasta, jossa hengitys ja kehollinen liike tuottavat kutakuinkin samoja positiivisia vaikutuksia? Näkemykseni on, että urheilusuorituksessa emme vapaudu hengittämään syvälle vatsaan asti, vaan hengitys jää enemmän tekemään työtään keuhkoihin ja nappaa käyttöönsä myös ylemmät apuhengityslihakset sekä vatsalihakset.

Urheilu toki elävöittää kehoa, rauhoittaa mieltä ja vapauttaa turhista mielenkiemuroista – hetkeksi. Tämä on sinänsä terveyttä edistävää ja endorfiineja vapauttavaa, mutta jännityksiä ei edelleenkään purkaudu syvemmältä kehosta. Vatsalihasten jännitys estää meitä antautumasta syvempien jännitysten avautumiselle, koska kehon kaikki energiat suuntautuvat kehon elimellisten toimintojen ylläpitämiseen.

Silloin, kun vapautamme vatsan syvälle, aaltomaiselle hengitykselle, saamme hiljalleen yhteyden syvempiin kerroksiin itsessämme: kun tunnekerroksia on saatu availtua ja energiat liikkumaan, pääsemme kosketuksiin todellisen paranemisen kanssa. Sen kohdan, jossa lepää sisäinen voima, viisaus ja rauha. Kaikki vanhat itämaiset perinteetkin tunnustavatkin vatsan viisauden; rennon haran, dan tienin, voiman. Kun antaudumme rennolle vatsalle, sillä on merkittävä vaikutus kykyymme olla läsnä jokaisessa hetkessä ilman reaktiivisuutta.

Monille kuitenkin iskee elämän aikana eksistentiaalisia kriisejä – hetkiä, jolloin herää syvä kaipuu ymmärtää itseään ja olemassaoloaan, elämän merkityksellisyyttä, ikuisuutta, kuolemaa jne. Toisille ihmissuhteiden nostamat tunnemylläkät vievät kaaokseen. Silloin, kun jäädään ainoastaan mielen tasolle operoimaan, ajatustasolla analysoimaan ja paikalle pohtimaan, nämä kysymykset voivat todella tehdä hulluksi, koska pohdinnat luonnollisesti herättävät tunteita. Ja, jollemme suostu läpielämään tunteita (turhautumista, ahdistusta, vihaa, raivoa, surua, iloa, itkua, kiitollisuutta, naurua, nautintoa jne),  vaan tukahdutamme ne joko ylenkatsomalla kokonaisuuttamme, pakenemalla suorittamiseen, positiiviseen ajateluun tai erilaisiin riippuvuuksiin: alkoholiin, huumeisiin, syömis-, peli-, ihmissuhde- ym. riippuvuuksiin, on vain ajan kysymys, koska keho-mielemme pettää ja pahimmillaan, sairastuu.

Syvähengityksellä voimme auttaa itse itseämme vapautumaan kehoon ja mieleen jääneistä  tunnekuormista ja jumeista, ja sen myötä löytämään enemmän tilaa, keveyttä ja nautintoa elää omassa kehossamme, rentoina ja läsnäolevina.

Pinnallinen hengitys ja stressi

Suurin osa meistä hengittää hyvin pinnallisesti. Stressaava elämänrytmi on yksi keskeisiä tekijöitä, joka vaikuttaa hengityksen pinnallistumiseen. Eläminen muuttuu selviytymiseksi. Emme usein edes tiedosta, että keho-mielemme elää energiavajeessa. Joudumme ikään kuin tahdonvoimalla suoriutumaan arjen askareista. Asiat eivät virtaa niin kuin ne parhaimmillaan voisivat, vaan yritämme mielen kautta rakentaa ja hallita elämäämme. Tämä on luonnollisesti hyvin kuluttavaa ja energiavarantojamme supistavaa.

Ohjautuminen tahdonvoiman kautta on kuitenkin hyvin normaalia yhteiskunnassamme. Valitettavasti on kuitenkin niin, että pikkuhiljaa, jos runnomme eteen päin vain tahdonvoimalla ja annamme tahdonvoiman käyttää häikäilemättömästi hyväksi keho-mieltä, tulee jossain vaiheessa väistämättä vastaan se hetki, että kehomme ja mielemme ovat lopussa ja yhtäkkiä huomaamme, että elämästämme puuttuu värit ja luovuus. Jotkut jopa tipahtavat lopulta polvilleen uupumisen myötä.

Pinnallinen hengitys estää meitä kohtaamasta ja kokemasta tunteitamme. Selviydymme pinnallisella hengityksellä päivästä toiseen, pysymme juuri ja juuri hengissä. Pystymme taitavasti kontrolloimaan itseämme pinnallisen hengityksen kautta, välttämään kokemasta erilaisia tuntemuksia ja torjumaan tunteita. Saatamme kokea, että elämä on ulkoisesti hyvää, mutta sisällä jäytää loputon tyytymättömyyden ja riittämättömyyden tunne.

 

Olemme valmiita kokemaan hyvänolon tunteita, mutta niin kutsuttujen ikävien tunteiden kokemuksia pyrimme välttäämään viimeiseen asti. Emme ole valmiita kohtaamaan esim. vihaa, surua ja pelkoja, vaan haluamme kokea vain ilon, nautinnon ja keveyden tunteita. Jos haluamme kaikin keinoin välttää ikävät tunteet ja tukahduttaa ne miten milloinkin, elämä muuttuu väistämättä ulkokohtaisemmaksi. Tavoittelemme jatkuvasti jotain ulkoista, joka toisi mielihyvää; oli se sitten materiaalisia asioita, syömiseen liittyviä kokemuksia tai vaikkapa henkisen hyvinvoinnin tavoittelua ja onnen täyttymystä ulkoisista seikoista. Sen sijaan, että torjumme loputtomiin vaikeita tunteita, voisimmeko sittenkin kysyä, mitä kaunista näiden vaikeiden tunteiden alta haluaa vapautua ja paljastua. Mitä, jos voisimmekin löytää itsestämme jotain paljon todempaa ja syvempää, aidompaa ja itsellemme merkittävämpää.

Luonnollinen ja vapaa hengitys

Luonnollinen hengitys on hengityksen ”muoto”, jonka jokainen terve lapsi taitaa täysin luonnollisesti, kun keuhkot ovat syntymähetken jälkeen pikkuhiljaa kehittyneet. Vauvat, jotka ovat saaneet kaikki perustarpeensa tyydytettyä ja lisäksi vielä paljon kunnioittavaa kosketusta, ovat yhteydessä nautinnolliseen hengitykseen. Pikkulapset, joita ympäristö ei ole ehtinyt vielä häpäistä, rajoittaa jne., taitavat hengityksen, jossa ei ole taukoja, ei hengityksenpidätyksiä, ei kontrollia. Se on luonnollinen tila, jossa ilma virtaa sisään ja ulos täysin luonnollisesti. Elämä on läsnä tässä ja nyt. Tunteet saavat virrata kaikessa värikkyydessään ja laajuudessaan: kaikki tunteet koetaan voimavaraksi, jotka näyttävät, mitä arvokkaalle kokonaisuudellemme kuuluu.

Hengitys ja tunteet

Jos lasta kyettäisiin kannattelemaan ja tukemaan erilaisissa tunnetiloissa rakkaudella ja hyväksyvällä läsnäololla, lapsi oppisi ajan kanssa myös säätelemään omia tunteitaan. Ja, tämän perustan turvin tunteiden kannattelu toimisi suhteellisen jouhevasti myös aikuisuudessa. Harvoin näin kuitenkaan on, vaan suurinta osaa meistä on kielletty olemasta villi, vapaa, äänekäs, elinvoimainen, runsas siinä mitassaan kuin lapsi luonnollisesti on. Harvoin on myöskään täydellisen avointa tilaa, jossa lapsi voi kokea pettymystä, vihaa tai raivoa niin, ettei sitä tukahdutettaisi jollain tapaa.

Aikuinen saattaa vihalla tai raivolla peitota nämä tunteet, tai manipuloida, järkeistää tai sivuuttaa lapsen aidot kokemukset ja tunteet. Joissain tapauksissa aikuinen saattaa myös häipyä kokonaan paikalta, kun tunnepurkaukset alkavat. Silloin lapsi kokee täydellisen hylkäämisen ja joutuu selviytymään tästä tilanteesta täysin yksin. Kaikki tämä on todella hyvin luonnollista, koska eihän suurinta osaa vanhemmistakaan ole tuettu omissa lapsuuden tunnekokemuksissa.

Kun aikuinen kykenee olemaan läsnä lapsen tunnepurkauksissa, ja kannattelemaan tunteen lempeydellä läpi, silloin lapsi oppii rakastamaan itseään sellaisena kuin hän on, ja kasvun myötä oppii myös säätelemään tunteitaan terveellä tavalla. Kun ensin on lupa kokea kaikkia tunteita, voi tunteiden säätelystäkin syntyä ravitseva ja terveellinen pohja elämälle. Tila, jossa hengitys edelleen kulkee luonnollisena, tunteet virtaavat vapaina, mutta myös tunteiden säätely tapahtuu tietoisuudesta käsin, ei kontrollin kautta.

Miksi syvähengitystyöpajat?

Syvähengitystyöpajat tarjoavat meille aikuisille pienoislaboratorion, kentän, jossa voimme turvallisesti kokea omia tunteitamme, tuulettaa ja päästellä itsestämme irti kaikkea sitä, mikä on jäänyt kiinni kehoon erilaisina jännityksinä, kireyksinä, kipuina. Aikuisilla ei ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia heittäytyä tunteiden maailmaan ja uudelleen lapseksi, ja kokea sitä, mitä on olla todellinen lapsi kaikkine tunteineen, hullutuksineen, leikkeineen.

On hurjan vapauttavaa kokeilla, miltä tunteiden vapaa ilmaisu voikaan tuntua. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että heittäytyminen hengityksen virtaan voi todella tuoda itselle syviä oivalluksia ja vapautumista elää herkistyneemmin vanhemmuuden maailmaa kaikkine iloineen, haasteineen ja nautintoineen. Syvähengitystyöpajat ovat erinomainen mahdollisuus vanhempana kokea sitä, mitä lapset kokevat ja sen myötä tulla tietoisemmaksi, kuinka tukea omia tai lähellä olevia lapsia olemaan sitä, mitä he aidoimmillaan ovat.

Syvähengittäminen voi hiljalleen viedä meitä kaikkia kohti omaa ydintä ja vahvistaa kokemusta siitä, että voimme elää juuri sen näköistä elämää kuin itselle parhaalta tuntuu, ilman epätervettä uhrautumista, miellyttämistä tai passiivisagressiivista tilanottoa. Koska syvähengitys on samaan aikaan hyvin fyysinen ja henkinen tapahtuma, saamme tärkeitä kokemuksia siitä, että itsessämme asuu valtava määrä elinvoimaa ja energiaa, niin paljon enemmän kuin mieli voi ymmärtää. Toisaalta, syvähengitys voi olla myös hyvin herkkä, pehmeä, nautinnollinen tai syvää surua purkava hetki. Se voi viedä meitä lähemmäksi omaa herkkyyttä.

Kenelle syvähengitysmatka sopii?

Syvähengitys sopii jokaiselle, joka kuulee kutsun sisäiseen tutkimusmatkaan ja energialataukseen omassa arjessaan. Workshop toimii niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin konkareille. Kerros kerrokselta aukeaa aina jotain uutta ja tuoretta, kun heittäydymme liikkeen, äänenavauksen ja hengittämisen maailmaan: joskus kohtaamaan vastustusta ja turhautumista, joskus ärtymystä ja vihaa, joskus taas surua, kaipuuta tai voimattomuutta. Joskus taas pääsemme kosketuksiin leikkimielisyyden, ilon ja voimaannuttavan hulluutemme kanssa. Toisinaan pääsemme nauttimaan onnellisuuden, kiitollisuuden ja vapauden energiasta.

Divine Breathing -tapahtumat

Divine Breathing! -syvähengitysmatka on yksi osa iltaa. Menetelmä pohjustetaan ja demotaan huolellisesti. Menetelmä voi tuntua vahvalta ja voimakkaaltakin. Me ihmiset olemme usein tottuneet hengityksellä kontrolloimaan tunteitamme: joko tietoisesti rauhoittamaan itseämme tai stressitilanteissa nostamaan hengitystä yläosaan kehoamme – suojelemaan itseämme ja väistämään hankalalta tuntuvia tunteita.

Jatkuva syvähengitys, kun sillä antaudumme, lähtee usein hiljalleen hieromaan auki kehossamme olevia panssareita, ja tästä syystä pidätellyt tunteet saattavat lähteä purkautumaan ulos erilaisten liikkeiden ja äänimaailman kautta. Joskus tunneilmaisu on hyvin vahvaakin: alasnielty kiukku, ärtymys tai raivo, toisaalta myös pidätelty nauru, ilo tai nautinto voivat olla hyvin syvällä sisimmässämme jumissa ja purkautuessaan kuulostaa hyvinkin äänekkäältä. Nämä ovat toisaalta loistavia hetkiä tutkia sitä, mitä erilaiset tunneilmaisuäänet meissä saavat aikaiseksi – ja voimme turvallisesti kokea erilaisia tunteita – ja, tulla tietoiseksi omista reagointitavoistamme.

Haluamme tarjota osallistujille turvallisen ja luottamuksellisen tilan autenttiselle tunnetyöskentelylle. Masennus, uupumus tai väsymys, haluttomuus, kiukku tai turhautuneisuus eivät kuitenkaan ole esteinä, vaan suosittelemme lämpimästi heittäytymään, kokemaan ja sukeltamaan johonkin syvempään osaan itseä: paikkaan, jossa todellinen elämänvoimamme elää ja kasvaa: vapaus, voima ja rauha. Syvähengitysmatkan päätteeksi annamme hyvää aikaa rentoutumiselle ja palautumiselle. Lopuksi kokoonnumme vielä loppupiiriin.

Loppuun

Tunteista intialaisen mystikon Oshon sanoin: ”Ilman kahden vastakkaisen navan (positiivisen ja negatiivisen) välistä voimaa ei voi syntyä vahvana virtaavaa energiaa. Jotta energia voi tulla liikkuvaksi, tarvitaan vastanapa.” Ihminen on kokonaisuus, jossa asuu sekä negatiivisia että positiivisia tunteita. Jos aina vaan haluaa kokea positiivisia tunteita, sähkö ei liiku, jos aina vain velloo negatiivisissa tunteissa, sähköä ei synny. Jos puolestaan pysyy jatkuvasti keskilinjalla estäen tunteitaan nousemasta pintaan, elämänliekki palaa puoliteholla. Kun ihminen alkaa hengitellä syvään ja nopeasti – kaoottisesti, täyttyy keho hapesta, joka puolestaan tekee kehon ja mielen elävämmäksi – ihmisen sykkiväksi ja voimakkaaksi. Ja, mitä elävämmäksi, eläimellisemmäksi ihminen tulee, sitä enemmän energiaa virtaa hänen järjestelmässään ja sitä vähemmän hän tuntee itsensä fyysiseksi, kehoonsa ja mieleensä sidotuksi otukseksi. Hän alkaa enenevässä määrin elää omasta totuudestaan käsin. Tämä puolestaan alkaa automaattisesti ohjata meitä yksinkertaisempaan ja selkeämpään olemiseen – hiljaiseen tietämykseen.”