Divine Breathing

Hengittäen vapauteen

Pyhä hengitys minulle

Mitä Divine Breathing minulle tarkoittaa?

Divine Breathing tarkoittaa minulle erilaisia hengittämisen ja kehollisen työskentelyn tapoja, jolla voin auttaa itseäni vapautumaan fyysisistä jännitystiloista, mielen lukoista ja kytkeytyä laajemmin omiin tunteisiini. Erilaisten hengitystekniikkojen kautta voin löytää syvempää rentoutta ja nautintoa omaan olemiseeni, luonnollisempiin vuorovaikutustilanteisiin ja aidompiin ihmissuhteisiin. Divine Breathing tarkoittaa minulle pyhää hengittämistä. Miksi pyhää? Koska en lakkaa ihmettelemästä, miten monisyiset ja laajat mahdollisuudet hengitys voikaan meille tarjota matkalla kohti psykofyysistä hyvinvointia ja henkistä täyttymystä.

Olemme kaikki saaneet syntymälahjaksi hengityksen. Se, miten yksinkertaisilla, mutta monipuolisilla tavoilla, voimme valjastaa sen voiman omaan käyttöömme, tuntuu todellakin pyhältä – kaikessa yksinkertaisuudessaan ja juuri siksi.

Monissa vanhoissa perinteissä, kuten esim. joogassa, tantrassa, taolaisuudessa ja zenbuddhalaisuudessa käytetään tietoista hengitystä kohti vapautumista ja valaistumista. Näissä perinteissä tunnetaan lukematon määrä erilaisia hengitystekniikoita, joilla voimme tukea matkaamme kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Erilaisilla hengityksen tavoilla voimme tasapainottaa ja rauhoittaa koko somaattista keho-mielijärjestelmää, tukea itseämme stressaavissa elämäntilanteissa, olipa stressi sitten kuormittavasta arjesta johtuvaa pinnallista hengitystä, hyperventilaatiota tai eksistentiaalisista kriiseistä johtuvia ajanjaksoja elämässä.

Hengityksellä voi myös aktivoida, voimistaa ja energisoida kehon elintoimintoja sekä parantaa ajattelun kirkkautta. Voimme tuoda hengityksellä myös tietoista kaaosta mielenrakenteisiin ja sillä tavoin helpottaa ja rentouttaa mielen kontrollia. Hengityksellä voi myös avata tunnepanssareita ja vapauttaa tukahdutettuja tunteita. Sen myötä voimme möys kytkeytyä vahvemmin omaan, vapaana virtaavaan elämänvoimaamme ja aidompaan itseen.

Hengityksellä voimme myös valtavan paljon vaikuttaa nautinnon lisäämiseen kehossamme ja koko olemisessamme. Hengityksellä voi laajentaa tietoisuutta ja matkata erilaisiin tietoisuuden tasoihin. Jokaisella meistä on käytössä tämä työkalu 24/7, jos niin haluamme – tilanteesta riippuen yksin tai ryhmässä. Hengitys monissa muodoissaan voi parhaimmilaan tukea matkaamme kohti omaa, yksilöllistä elämäntehtäväämme. Paljon sanottu, mutta itselleni hyvin totta.