Divine Healing

Syvää yhteyttä sisäisiin voimavaroihin.

Mitä Divine Healing minulle tarkoittaa?

Divine Healing tarkoittaa itselleni tilaa, jossa voin pudota syvään meditatiiviseen tilaan. Se on paikka, jossa mieli viimeinkin päästää irti tarinoista ja koko hermosto syvärentoutuu. Tunnen, miten jokainen soluni alkaa täyttyä, laajentua ja energisoitua. Sitä voisi kutsua sulautumiseksi – alkumerelliseksi, avaruudelliseksi tai laajentuneeksi tilaksi. Tai – tyhjyydeksi.

Kun laajennun tähän sanattomaan pimeyden tilaan, rajat mielen luoman maailman ja todellisuuden väliltä katoaa. Yhdyn kaikkeen olevaan, avaudun kaikelle, mikä on. Olen vahvasti kehossani ja turvassa sen lämmössä, ja samanaikaisesti voin avautua sekä näkyville että näkymättömille tasoille.

Divine Healing tapahtuu itselleni hyvin neutraalilla tavalla biodynaamisessa kraniosakraalisessa hoitomuodossa. Kranion tapa lähestyä vastaanottajaa hitaasti, herkästi ja kunnioittavasti luo tilan, jossa antautuminen kosketukselle ja ennenkaikkea itselle voi tapahtua täysin luottamuksellisessa tilassa.

Kun koen, ettei mikään tai kukaan pyri ohjailemaan omaa luontaista paranemisprosessiani, jokin minussa rentoutuu syvästi. Tunnen, kuinka kytkeytyminen omiin parantaviin voimiin käynnistyy. Tunnen, kuinka jokainen soluni alkaa täyttyä syvärentouttavasta sykkeestä ja energiasta. Olo muuttuu pehmeäksi, virtaavaksi ja eloisaksi.

Kun kehossani asuvat syvimmätkin jännitystilat alkavat purkautua, alan luottaa kehooni ja sen kykyyn kannatella itse itseään ja kokea syvempiäkin traumoja voimavarakeskeisesti. Tästä luottamuksen tilasta käsin voin todella avautua kaikelle itsessäni: niin syvän syvään pimeyteen, varjoihin kuin kirkkaimpana hehkuvaan valoonkin.

Kraniaaliseen tilaan voi kytkeytyä myös yksin. Kun mieli hidastuu ja keho alkaa pudota tyhjyyden tilaan, koko olemus alkaa kytkeytyä itseparantaviin voimiin. Keho alkaa korjata itse itseään, eheytyä ja voimaantua. Keho näyttää sen virtauksia, kraniaalisia rytmejä ja pulsseja sekä laajentuvia aaltoja. Hiljalleen kehokokemukset muuttuvat nestemäisiksi, laajentuviksi. Ts. hyvin parantaviksi.

Tähän eheyttävään, laajentuneeseen tilaan on upea pudota myös meditatiivisen, kunnioittavan kosketuksen, väreilevän hiljaisuuden ja sanattoman yhteyden kautta.

Läsnäolevan hoitajan, täysin manipuloimaton, kosketus tukee vastaanottajaa hiljalleen putoamaan syvään parantavaan tilaan. Kun keholle annetaan riittävästi aikaa, rauhaa ja tilaa löytää itse itsestään parantavat voimat, se alkaa hiljalleen korjata itse itseään. Hyvä tilanluoja (hoitaja) voi tukea toisen ihmisen prosessia neutraalilla läsnäolollaan ilman haluja vaikuttaa toisen ihmisen paranemisprosesseihin. Ammattitaitoinen hoitaja luottaa siihen, että koko prosessia kannattelee yhteys elämänvoimaan, näyttäytyypä se minkälaisessa muodossa tahansa.

Koen läheiseksi kraniosakraalisen suuntauksen, jota edustaa Huge Milne. Hän on hyvä esimerkki KST:n kehityksestä kohti holistista hoitomuotoa, jossa länsimaisen luonnontieteen anatomia ja fysiologia yhdistyy idän parannusviisauteen ja energiajärjestelmäoppeihin. Myös ikivanhat shamanistiset käsitykset ja rituaalit yhdistyvät sulavasti yhdeksi kokonaisuudeksi Milnen KST-ajattelussa.

Itselleni kranion muoto on juurikin kaikkea tätä – paljon muutakin kuin fyysisten jännitystilojen purkautumista tai kehollisten epätasapainotilojen uudelleenjärjestäytymistä. Koen, että tila on pyhää parantumista kaikilla tasoilla. Kun keholliset jännitystilat purkautuvat turvallisessa tilassa omalla rytmisyydellään, ihminen voi liikkua läpi tunnelukkojen, traumojen ja henkisten tasojen yhä vain syvemmiltä tasoilta. Voin avautua kaikelle, mikä on. Se ei tapahdu mielen kautta, vaan sulautumisen kautta. Se luo tilan, jossa on mahdollista kulkea kohti ydinolemustaan ja sieluntehtäväänsä. Kun keho rentoutuu solutasoa myöten, mieli hiljenee ja kytkeytyminen ”Elämän henkäykseen” voi tapahtua.

”Parantamisen mestarina olemisessa ei ole kyse magiasta. Siinä on kyse harjoittelusta, käytännöstä, valmisteluista, aistimisesta, ymmärryksestä ja kyvystä ottaa yhteys ”korkeimpaan itseen”. Ei voi liikkua korkeimpaan itseen ennen kuin on valmis ottamaan mukaan varjonsa. Kun pystyt siihen, olet harmoniassa sen kanssa, miten asiat ovat ja pystyt näkemään kaiken ympärilläsi. Sitten työstä tulee eräänlaista magiaa.” Huge Milne: ”A visionary Approach to Craniosacral Work”, Ensimmäinen sidos, s. 160.

Divine healing tapahtuu itselleni parhaiten sanattomassa, hiljaisessa ja pimeässä aistimuksen tilassa. Kraniosarkaalinen tapa lähestyä tätä olemisen tilaa on tuonut itselleni valtavan paljon avautumista, rentoutumista, irtipäästämistä ja sen myötä myös turvaa katsoa fyysisen materian ulkopuolelle, luottaen, että kaikki, mitä koen, näen ja tunnen, on omalle totuudelleni todellista. En väheksy, tuomitse tai arvota itseäni siitä, mitä koen, näen ja tunnen, vaan tiedän, että olen yhteydessä ”elämän henkäykseen”, joka on totta minulle. Olen synkroniassa kaiken olevaisen kanssa. Ja, sen myötä alan vetää puoleeni juuri niitä asioita, jotka tukevat kasvuani omalla polullani. Tämä kaikki tuntui täydeltä new age -potaskalta jossain vaiheessa matkaani, muttei enää. Lue lisää omasta polustani.