Divine Darkness on tila, jossa ihmisyyden värit ja koko kirjo saa loistaa. Se on tila, jossa ihminen voi saada yhteyden omaan kukoistukseensa, lahjoihinsa ja kauneuteensa.

Silloin, kun on lupa tuntea kaikkea sitä, mitä tuntee, kokea, mitä kokee, nähdä, mitä näkee – kaikkein pimeimmässä synkkyydessäänkin – tie vapauteen ja valoon itsensä kanssa voi alkaa. Joskus hitaammin, joskus radikaalimman heräämisen kautta.

Mitä on Divine Darkness?

Divine Darkness tarkoittaa suomenkielelle käännettynä Pyhää Pimeyttä, Taivaallista Pimeyttä tai Ihanaa Pimeyttä. Se on tila, jossa maailma pysähtyy ja kiire katoaa. Se on ennen kaikkea tila, jossa voi saada syvän yhteyden itseen, läsnäoloon ja sisäisiin voimavaroihin. Itselleni se tapahtuu yksinkertaisimmin silloin, kun pysähdyn, hiljennyn ja yhdistyn pehmeään hengitykseeni. Hiljalleen avaudun tilaan, jossa myös muiden kohtaaminen voi tapahtua kirkkaammin, selkeämmin ja avoimemmin – ilman mielen hälinää ja tunteiden sekamelskaa. Voin saada yhteyden johonkin todellisempaan osaan itseäni ja muita. Tietoinen ja laajentunut tila syntyy, kun suljen silmäni ja syvän hengityksen myötä laskeudun kehooni ja avaudun aisteilleni. Tässä tilassa kohtaan kanssakulkijani arvostavasti, laajemmin ja tietoisemmin. Koen, että jokin syvempi yhteys voi avautua välillemme ja sitä kautta yhteys kanssakulkijani todellisempaan, herkkään ja haavoittuvaan osaan, voi avautua. Siihen osaan meitä, jossa eheytymisen matka alkaa.

Pyhä pimeys on ennen kaikkea tila, jossa kaikelle on tilaa. Se on tila, joka ei jaa maailmaa mustavalkoisesti kahteen ulottuvuuteen, hyvään tai pahaan, valoisaan tai pimeään, feminiinisiin tai maskuliinisiin puoliin, yin tai yang -energioihin tai kehoon ja mieleen. Tyypitämme itseämme hyvinkin herkästi erilaisten perinteiden kautta, lukitsemme itsemme erilaisiin koulukuntiin, osastoihin, lokeroihin… edustamme erilaisia menetelmiä, uskontoja, uskomuksia, poliittisia suuntauksia. Voisiko ajatella, että olemme ihmisiä – ja meissä kaikissa on hitunen tätä kaikkea?

Meissä kaikissa asuu valon ja varjon tanssi, toisille tutummin valoisa ja pimeä puoli, femiinininen ja maskuliinen energia, koulukuntaisuus jne. Joskus triggeröidymme ja esiin marssii se puoli meistä, joka ei olekaan niin mairitteleva – varsinkaan itselle. Se, mikä energia määrittelee meitä vahvimmin, johtuu aina jostakin. Kaiken tämän takana on kuitenkin yksi ja sama paikka: rakkaus, joka ei jaottele tai arvota ketään tai mitään. Kun kaikki puolet meistä saavat tulla näkyviksi ja varsinkin, kun voimme löytää rakkauden ja hyväksynnän itseämme kohtaan – kaikessa keskeneräisyydessämme, pelko katoaa ja todellinen yhteys sydämeen voi tapahtua.

Pyhä pimeys luo tilan, jossa voit tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin olet. Meissä jokaisessa asuu valtava määrä erilaisia puolia. Jotkut osat itsestämme koemme tervetulleiksi. Niitä on ilo näyttää ja paljastaa muillekin. Silloin on hyvä olla. Joskus tulee eteen ajanjaksoja, jolloin oman itsensä hyväksyminen tuntuu armottomalta. Sisäisyydestä kumpuaa valtava määrä ahdistusta, kipua, pelkoa, häpeää, itseinhoa, syyllisyyttä, vastenmielisyyttä siitä, mikä ei saisi tulla näkyväksi.

Kun uskallamme avautua omalle pimeydelle, varjoille ja syvyydelle, voimme sen myötä kytkeytyä vahvemmin ja laajemmin myös kirkkauteen ja valoon. Ja, pimeyden ja valon keskimaastosta voi hiljalleen löytyä rakkaus itseä ja sen myötä muita kohtaan. Syntyy sisäisen rauhan tila, jossa elämä muuttuu elämänmakuiseksi turvallisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kun traumat alkavat purkaantua, myös jatkuva vaaran tunteen ja adrenaliinin metsästys voi rauhoittua. Ja, omien rajojen turvallinen tutkiminen ja kokeminen voi muuttua eheämmäksi ja ravitsevammaksi.

Miten Divine Darkness -tilaan voi kytkeytyä?

Voit kytkeytyä Divine Darkness -tilaan erilaisten menetelmien kautta. Pyhän pimeyden tilassa tuen sinua vapautumaan kehollisista jännityksistä ja tunnelukoista, sukeltamaan itsetuntemuksen ja hoitajuuden maailmaan ja kasvamaan omaksi yksilölliseksi sinuksi.

Divine Darkness -tilassa voit kohdata turvallisesti omat pelkosi, hulluutesi, voimasi ja rakkautesi. Kuljen rinnallasi, kunnes löydät sisäisen rauhan tilasi. Sen myötä voit löytää omat lahjasi, voimasi, herkkyytesi ja rakkautesi ennen kaikkea itseäsi ja sen myötä luonnollisesti myös muita kohtaan. Voit levätä itsessäsi juuri sellaisena kuin olet.

Biodynaamisessa kraniosakraaliterapiassa luodaan tila, jossa keho voi purkaa syviä hermostollisia jännitystiloja, luoda eheämpää ja virtaavampaa olemisen tilaa ja kytkeytyä omiin parantaviin voimiinsa. Hoidot ovat aina yksilöllisiä kokemuksia ja läsnäolevassa hetkessä tapahtuvia matkoja, jotka saattavat avata täysin uusia ovia itseen ja avautumisen myötä myös sulautumisen tunnetta kaikkeen olevaan. Kyseessä voi olla yhtä lailla hellittämisen, pysähtymisen ja hiljentymisen hetki kuin vahvojen & tunteikkaiden kokemusten matka syvää sisäistä rauhaa unohtamatta. Se voi olla myös vahva kohtaaminen ns. ei-fyysisten asioiden parissa. Kaikilla näillä tavoilla ihminen voi löytää itsestään uusia tasoja niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin. Kun avaudumme kaikille tasoille itsessämme, voimme vapautua itseämme ohjaavista esteistä ja yhtyä elämän virtaan. Kun pidämme omasta instrumentistamme huolta, voimme vapautua olemaan omia, aitoja itsejämme – herkkiä ja vahvoja yhtaikaa.

Divine Breathing -sessiossa eli keho- ja hengitysterapiassa vapautetaan kehoon kertynyttä jännitystä, väsymystä ja levottomuutta hengityksen, pehmeän ja läsnäolevan kosketuksen sekä kehon luonnollista purkautumista tukevien liikkeiden ja harjoitusten kautta. Hoitohetki kunnioittaa asiakkaan omaa tilaa ja tahtisuutta. Tunteita saattaa purkautua, mutta yhtä lailla hoitohetki voi olla hyvin hiljainen ja syvävirtauksissa vaikuttava.

Itsetuntemuksesta, henkisestä kasvusta ja hoitamisesta kiinnostuneille järjestetään traditionaaliseen reikiperinteeseen kuuluvaa reikikoulutusta: reiki I -, reiki II – ja japanilaiset reikitekniikat -kursseja.

Järjestän myös eri teemoihin keskittyviä Divine Breathing! -tapahtumia/työpajoja, joiden kantavana voimana on tukea ihmistä kuorimaan itsestään esiin se todellinen luonto, joka jokaisella on täysin yksilöllinen ja ainutlaatuinen, ja sitä kautta lahja niin itselle kuin ympäristöllekin. Antautumalla omalle luonnolleen ihminen voi löytää itsestään piilossa olleita kykyjä ja taitoja. Menetelminä käytetään syvähengitystä, vapaata, autenttista liikettä, ääntä, kohtaamisharjoituksia, nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä arvostavaa kosketusta.

Yritykseni MISolon mottona on alusta alkaen ollut ”Sisäinen rauha ohjaa ihmeisiin.” Tällä tarkoitetaan sitä, että olipa menetelmä mikä tahansa – tärkein arvo on tarjota asiakkaille mahdollisuus löytää itsestään sisäistä rauhaa olla juuri se, mikä on – tuntea luissaan ja ytimissään My Inner Strength, Sensitivity tai Spirituality -olo.  Jokainen meistä voi olla yhtaikaa herkkä, vahva ja voimakas – tavallinen, henkevä ja juureva. Yhtäkaikki, meillä kaikilla  on kaipuu tuntea olevamme elossa; voimakkaina, villeinä, vapaina – juurevina, pehmeinä, rauhaisina. Se, miten näitä laatuja voi itsestään löytää, voi tapahtua hyväksyvän läsnäolon, rakkaudellisen kosketuksen ja myötätuntoisen kannattelun avulla, olipa menetelmä mikä hyvänsä: välillä pehmeä, välillä lujanlempeä.

Se, miten sisäinen rauha voi itseen laskeutua, riippuu täysin siitä, mikä kunkin yksilöllinen elämäntilanne vallitsevassa hetkessä on. Joskus on se hetki, jolloin ihmisen kokonaisuus kaipaa pehmeää, meditatiivista kosketusta, pysähtymistä ja hiljaisuutta. Toisinaan taas on aika vahvemmalle tunnetyöskentelylle ja omien menneisyyden haavojen, jopa traumojen, kohtaamiselle sekä niistä vapautumiselle. Ja, ennen kaikkea sisäistä rauhaa tuo näiden kokemusten sisäistäminen lahjana ja niiden muuntuminen henkilökohtaiseksi voimavaraksi.

Lämpimästi tervetuloa matkaamaan itseesi <3 Kuljen rinnallasi tasavertaisena kumppanina ja kanssamatkaajana, sinun omaa yksilöllistä laatuasi arvostaen ja kunnioittaen.

Tapaamisiin <3
Nina (Deva Tama ~  Divine Darkness)