Reikin jatkokurssit

Mikäli reikipolun syventäminen tuntuu kutsuvalta, olet lämpimästi tervetullut mukaan jatkamaan opintoja Reiki II -kurssin ja käytyäsi kakkoskurssin myös japanilaisten reikitekniikoiden pariin. Voit tutustua molempien kurssien sisältöihin nettisivuillani https://www.divinedarkness.fi/reiki-illat-ja-kurssit/

Siirtyminen jatkokursseille tarkoittaa sitä, että olet jo löytänyt arkeesi pysähtymistä, itseesi laskeutumista ja hengittämistä jonkin kehollisen työskentelyn tai itsetuntemusta lisäävän menetelmän kautta. Jollei itsensäkohtaamismeditointi ole ollut entuudestaan tuttua, on hyvä aloittaa viimeistään nyt reikikurssilla oppimiemme reikimeditaatioiden (joshin, gogai) sekä liikkeen ja itsehoidon avulla.

Jos kaipaat palloittelua siihen, oletko valmis jatkamaan kurssille, sovitaan soittoaikaa, tai varaa hoitoaikaa ja keskustellaan asiasta hoidon yhteydessä. Loppupeleissä tiedät kuitenkin itse, koska on oikea hetki. Toisille se on hyvinkin pian, toiset odottavat vuosia. Meditoi ja kuule itseäsi. <3

Tutustumalla alla olevaan tekstiin saat syvyyttä Reiki II -kurssin sisältöön.

Reiki II -kurssi

Kakkoskurssin tahtisuus on verkkaisempaa ja enemmän hiljaiseen työskentelyyn keskittyvää, meditatiivisempaa. Hoitoharjoitukset tehdään parityöskentelynä.

Teemme paljon erilaisia meditaatioita (joihin tuttujen Joshinin hengitysmeditaation ja Gogain lisäksi myös itselle tehdyt kaukolähetykset kuuluvat).

Kaukolähetyksiä tehdään omalle menneisyydelle ja tulevaisuudelle, mutta myös läheisille sekä kollektiivisemmille tapahtumille. Jaamme kokemuksia myös yhteisesti.

Kakkoskurssin anti syventää nimenomaan itsehoidon ja oman eheytymisen tietä, mutta tuo myös lisätyökaluja muiden hoitamiseen.

Reiki on ennen kaikkea sisäinen tie, ja annettu meille käyttöön monipuolisine harjoitteineen omaa polkua tukemaan.

Mikäli teet jo muuta hoitotyötä meditatiivisen läsnäolon kautta, tämä kurssi sopii hyvin polkusi syventämiseen ja saat käyttöösi mielen alueen hoitamiseen tarkoitetun tekniikan, jota voit tehdä niin itsellesi kuin myös muille oman hoitotyösi lisäosana.

Kurssin kuvaus

Reiki II -kurssi (Okuden-taso) on ns. sisäinen taso, jossa meditaatioiden ja hoitotapojen kirjo laajenee. Kurssilla saadaan käyttöön kaukoparantamisen symbolit ja harjoitellaan pareittain mielenhoitotekniikoita, josta tulee lopulta myös yksi lisätyökalu itsehoitoon. Kaukoparantamisen symbolit toimivat siltoina omaan alitajuntaan ja tietoisuuden laajentamiseen.

Kaukoparantamisen lahja on ennen kaikkea kääntymistä itseen ja siirtymistä ajattomuuteen. Lineaarinen aika katoaa. Kaukolähetysten muodossa hetkiä voisi kutsua ”itseparantamismeditaatioiksi”, jotka luovat ajattomuuden tilan itsensä kohtaamiseen. Kaukolähetyksen muodossa kanavoimme energiaa eri vaiheisiin menneisyydessämme, vaikkapa omaan syntymäkokemukseen tai eri ikäkausiin. Voimme luoda yhteyden erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja kokemuksiin, joita menneisyydessä on kokenut, ja avautua niiden syvemmille opetuksille.

Voimme tehdä lähetyksiä moniin erilaisiin tilanteisiin ja asioihin elämässämme, kuten  intuitiivisuudellemme, omalle polullemme, tuleviin tapahtumiin, elämän opetuksille jne. Kaukolähetykset tuovat tietoisempaa ymmärrystä omien kipupisteiden tunnistamiseen, uskomusjärjestelmien romuttamiseen, tunteille avautumiseen ja tunteiden taakse sukeltamiseen.

Saamme voimaa kohdata sekä menneisyyden että tämänhetkisen elämän haasteita, mutta symbolit auttavat myös antautumaan luottamukselle siihen, että elämä ihan todella kantaa. Se ohjaa oikeaan suuntaan, kun annamme analyyttiselle mielelle turvallisen tilan levätä ja antaa luovuuden energialle tilaa nostaa pintaan todellisempaa luontoamme. Lähetysten myötä alamme pikkuhiljaa ymmärtää, miksi asioiden on pitänyt tapahtua, niin kuin ne ovat tapahtuneet. Nämä kaukolähetyshetket voivat nostaa esiin unohduksiin painuneita menneisyyden tapahtumia, muistoja, tilanteita, jotka edelleen vaikuttavat tapaamme toimia ja olla.

Antautuminen lähetyksille on oman menneisyyden haavojen parantamista. Se on menneisyyden tutkimista, tapahtuneiden tapahtumien oivaltamista, ja eteen päin katsomista. Symbolit toimivat ikään kuin siltoina menneisyyteen ja tulevaisuuteen, sekä portteina alitajuntaamme, ja nostavat esiin oleellisia asioita oman polun eheytymiseen.

Lisäksi symbolit vahvistavat kollektiivisen yhteyden muotoutumista. Voimme tehdä lähetyksiä tulevaisuuteen, erilaisiin tilanteisiin, tapahtumiin, ihmissuhteisiin jne. Ja edelleen reikin hengessä – juuri niinkin kokonaisuuden kannalta on parhaaksi.

Mitä on sisäinen tie?

Reiki on yksi työkalu monen muun henkisen kasvun tukea avaavista menetelmistä. Se voi toimia tukena omissa prosesseissa; tuoda harmoniaa, tasapainoa, selkeyttä ja syvempää ymmärrystä oman polun käänteisiin.

Kurssin aikana käännytään syvemmin omaan itseen, mutta samalla avaudutaan laajemmin omaan henkiseen kasvuun, kipu- ja kasvukohtien risteyskohtiin ja sen myötä opimme löytämään yhteyttä myös omaan potentiaaliin ja kukoistukseen.

Okuden-tason kurssilla saadaan käyttöön reikisymbolit, jotka vahvistavat perusreikihoidon välittämistä niin itselle kuin muille.

Kakkoskurssilla syvennetään tietoutta. Kakkostason koulutuksessa opetellaan muun muassa kolmen symbolin käyttö hoidon yhteydessä sekä kaukohoidossa, eli reikin lähettämisessä. Kurssilla opetellaan myös reikin lähettämistekniikka. Lisäksi kakkoskurssilla syvennetään reikitietoutta ja opitaan lisää sellaisia hoitotapoja, joita Mikao Usui käytti hoitaessaan.

Reiki II kurssiin kuuluvat asiat:

– Reikin symbolien historia ja syvempi merkitys

– Symbolien käyttö kaukohoidossa

– Kaukohoidon tekeminen ja käytännön harjoittelu

– Harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet ja sairaudet

– Symbolien eri käyttötapoja esim. esineiden tai asioiden harmonisointi

– Symbolien käyttö kontaktihoidossa

– Reikimeditaatiot hoidossa ja yksin harjoitellessa (jyoshin)

– Viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito, jota Mikao Usui itse paljon käytti)

Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon

– Reikin II vihkimys

– Kirjallinen kurssimateriaali

– Todistus Mikao Usuin Ryohon Reikin II-tason kurssin käymisestä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan jatko-opintojen pariin.