Divine Being

Sisäinen rauha ohjaa ihmeisiin

Reikikurssit

Kurssit järjestetään Helsingissä. Tarkempi osoite löytyy ilmoittautumislomakesivulta. 

Yhdistyksen järjestämistä avoimista reiki-illoista löydät lisätietoa Usui Reiki Ryoho ry (usui-reiki-ryoho.fi)

Reiki I -kurssi (shoden)

Reiki I –kurssilla käydään läpi reikihoidon perusasiat, kuten käsien perus- ja lisäasennot ja energian tasapainotus. Itsehoitoa ja toisten hoitamista opetellaan käytännössä. Lisäksi käydään läpi reikin eettisiä periaatteita, hoitojen vaikutuksia ja tunneprosessien käsittelyä. Molempina päivinä harjoitellaan meditaatiota ja keskustellaan sen merkityksestä sekä hoitajalle että hoidettavalle. Aikaa on varattu myös kysymysten käsittelyyn ja kokemusten vaihtoon.

Reikiä voi oppia käyttämään jo kahden päivän peruskurssin aikana ja sen jälkeen voi hoitaa itseä ja muita. Kyky kanavoida energiaa siirretään suoraan opettajalta oppilaalle vihkimyksen avulla. Kurssin aikana oppilas yhdistetään aina neljän eri virityksen avulla parantavaan energiaan. Kun viritykset on tehty, yhteys energiaan säilyy koko elämän ajan.

Reiki I -kurssiin kuuluvat asiat:

 • Alkuperäisen reikin historiaa
 • Reikin eettiset periaatteet
 • Itsehoito ja käytännön harjoittelu
 • Käsien asennot hoidon aikana ja niiden psyykkiset vastaavuudet
 • Lisähoitotekniikoita itsehoidossa
 • Toisten ihmisten hoitaminen sekä käytännön harjoittelu ryhmässä
 • Reikihoidon tekeminen hoitopöydällä ja hoidettavan istuessa
 • Erilaiset hoitotavat lapsille, selkävaivaisille ja raskaana oleville
 • Eläinten hoitaminen
 • Tunneprosessit ja niiden käsittely
 • Meditaatio ja sen merkitys reikihoitajalle ja hoidettavalle
 • Reiki I -tason neljä vihkimystä, jotka jaetaan kahdelle eri päivälle
 • Kirjallinen kurssimateraali
 • Tietoa reiki-illoista ja muista reikiin liittyvistä tapahtumista.
 • Todistus Mikao Usuin Ryohon Reikin I-tason käymisestä.

Kurssin kesto ja hinta & tietoa kertaajille:

Kurssi on kaksipäiväinen ja hinta 180 €. Kurssille mahtuu 1-2 kertaajaa, joista toinen paikka on maksuton pientä avustustyötä vastaan (tiedustele, jos kiinnostuit), ja toinen kertauspaikka on -50 % normaalihinnasta edellyttäen, että aiempi Reiki I -kurssi on suoritettu jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan ohjauksessa (kts. tarkemmin opettajat Usui Reiki Ryoho ry (usui-reiki-ryoho.fi).

Reiki II -kurssi (okuden)

Reiki II -kurssilla syvennetään reikin tietämystä ja henkistä merkitystä. Kurssilla opetetaan reikin kolme symbolia ja harjoitellaan niiden käyttöä sekä perushoidon yhteydessä että kaukohoidossa. Kaukohoito tehdään reikin lähettämistekniikalla, joten reikihoito tulee riippumattomaksi ajasta ja paikasta. Lisäksi opitaan muita hoitotapoja, joita Mikao Usui käytti hoitaessaan. Kurssin aikana energian virtaus vahvistuu oleellisesti.

Reiki II -kurssiin kuuluvat asiat:

 

 • Reikin symbolien historia ja syvempi merkitys
 • Symbolien käyttö kaukohoidossa
 • Kaukohoidon tekeminen ja käytännön harjoittelu
 • Harjoitellaan erilaisia lähestymistapoja kaukohoidon käyttämiseen: mieli, alitajunta, menneisyys, ihmissuhteet, tilanteet ja sairaudet
 • Symbolien eri käyttötapoja esim. esineiden tai asioiden harmonisointi
 • Symbolien käyttö kontaktihoidossa
 • Reikimeditaatiot hoidossa ja yksin harjoitellessa (jyoshin)
 • Viiden asennon päähoito (vahvasti mielen malleihin vaikuttava hoito, jota Mikao Usui itse paljon käytti
 • Mahdollisuus kysymysten esittämiseen ja kokemusten vaihtoon
 • Reikin II -vihkimys
 • Kirjallinen kurssimateriaali
 • Todistus Mikao Usuin Ryohon Reikin II-tason kurssin käymisestä.

  Kurssin kesto ja hinta & tietoa kertaajille:

  Kurssi on kaksipäiväinen ja hinta 280 € (joka on mahdollista suorittaa kahdessa erässä; ilmoitathan toiveestasi kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä).

  Reiki II -tason kurssille osallistuminen edellyttää, että kurssille hakeutuva on käynyt Reiki I -tason kurssin jonkun Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan opissa. Ilmoitathan osallistumisesi yhteydessä, kenen opettajan opissa olet suorittanut Reiki I -kurssin. Kts. opettajat: Usui Reiki Ryoho ry (usui-reiki-ryoho.fi)

  Mikäli olet jo suorittanut Reiki II -kurssin, mutta haluaisit tulla kertaamaan, olet lämpimästi tervetullut mukaan.  Tarjoan yhden maksuttoman kertauspaikan pientä avustustyötä vastaan (tiedustele lisää, jos kiinnostuit). Toinen kertauspaikka -50 % normaalihinnasta edellyttäen, että olet suorittanut aiemman Reiki II -kurssin Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan ohjauksessa ja kurssilla on tilaa. Ilmoitathan opettajasi nimen kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Japanilaiset reikitekniikat

Reiki kokonaisuutena pitää sisällään monta eri osa-aluetta: henkisen harjoittelun, hoitotekniikat, auttamisen ja perinteen säilyttämisen. Yhdessä nämä alueet muodostavat Usui reikin tien (do), jota kulkemalla ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.

Japanilaiset reikitekniikat -kurssi on syventävä koulutus, jossa opetetaan ja harjoitellaan niitä reikitekniikoita ja henkisiä harjoituksia, joita Reikin perustaja Mikao Usui itse käytti ja opetti. Ne laajentavat reikin ymmärrystä, lisäävät hoitajan läsnäoloa ja herkkyyttä hoitamisessa.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki Usui Reiki Ryoho ry:n jäsenopettajan opissa Reiki I ja II -kurssin käyneet opiskelijat.

Japanilaiset reikitekniikat -kurssiin kuuluvat asiat:

 • Reikin erilaisia meditaatio- ja hiljentymisharjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä reikin harjoittajan herkkyyttä ja mielen rauhallisuutta.
 • Mielen hoito- ja harmonisointitekniikoita, joita Mikao Usui itse paljon käytti.
 • Harjoituksia, joiden avulla lisätään elämänenergian virtausta omassa kehossa.
 • Reikin japanilaista filosofiaa.
 • Alkuperäisiä kontaktihoitotekniikoita ja niiden vaikutuksia.
 • Lisätietoa reikin alkuperäisestä symboliikasta.
 • Kirjallinen kurssimateriaali.

Kurssin kesto ja hinta & tietoa kertaajille:
Kurssi on kaksipäiväinen ja hinta 210 € (jonka voi halutessaan maksaa kahdessa erässä; ilmoitathan toiveestasi kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä). 

Mikäli olet jo suorittanut japanilaisten reikitekniikoiden kurssin, mutta haluaisit tulla kertaamaan, olet lämpimästi tervetullut mukaan.  Tarjoan yhden maksuttoman kertauspaikan pientä avustustyötä vastaan (tiedustele lisää, jos kiinnostuit). Toinen kertauspaikka -50 % normaalihinnasta edellyttäen, että olet suorittanut aiemman Reiki II -kurssin Usui Reiki Ryoho ry:n opettajan ohjauksessa ja kurssilla on tilaa. Ilmoitathan opettajasi nimen kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Löydät yhdistyksen opettajat Usui Reiki Ryoho ry (usui-reiki-ryoho.fi)